ئەڭ يىڭى دەرىسلەر تېخمى كۆپ

تېخنىكا قانىلى تېخىمۇ كۆپ

لايىھە قانىلى تېخىمۇ كۆپ

فىلىم قانىلى تېخىمۇ كۆپ

ھەقسىز دەرىسلەرتېخىمۇ كۆپ

mysqlبىلەن تۇنۇشۇش ئىشلىتىش
22ئادەم ئۈگەندى
phpدىن ساۋات چىقىرىش كۆرۈپ بېقىڭ
22ئادەم ئۈگەندى
thinkphpدىن ھەقسىز دەرىس ساۋات چىقىرىش
22ئادەم ئۈگەندى

ئالاھىدە ئەزالىق تېخىمۇ كۆپ

ئالتۇن ئەزا
ۋاقتى1يىل
1300يۈەن
ئالتۇن ئەزا
سېتىۋېلىش
ئالماس ئەزا
ۋاقتى3يىل
1700يۈەن
ئالماس ئەزا
سېتىۋېلىش
زۇمرەت ئەزا
ۋاقتى10يىل
5000يۈەن
زۇمرەت
سېتىۋېلىش

يىڭى تىزىملاتقان ئوقوغۇچىلار

تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى
تىزىملاتتى

يازمىلار تېخىمۇ كۆپ

تېلفۇن نۇمۇر
186-9018-9957
مۇلازىمەتچى
1585517025
1642640868
ئۈندىدار
تور ئادىرسىمىز edu.xjweb.cn